Chuyển đến phần quản lý Trình duyệt Chrome nhanh hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 10 04, 2023


Tính năng mới:

Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, Google đã thêm một danh mục dành riêng cho các chức năng của quản trị viên Trình duyệt Chrome trong menu điều hướng bên trái. Trước đây, quản trị viên sẽ phải truy cập Thiết bị > Chrome > Trình duyệt được quản lý với tư cách quản trị viên Trình duyệt Chrome — điều này giúp việc điều hướng đến các trang cụ thể này nhanh hơn. Từ đây, sẽ có thể thực hiện các tác vụ như định cấu hình và thực thi chính sách Chrome, xem báo cáo trên trình duyệt Chrome trong tổ chức, v.v. Để truy cập thuận tiện hơn nữa, quản trị viên có thể ghim liên kết này lên đầu thanh điều hướng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Bản cập nhật này sẽ tự động có sẵn.

    • Quản trị viên có thể đăng ký  ChromeOSChrome Browser Management, đồng thời sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý thiết bị/trình duyệt.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Chrome Browser Cloud Management và Google Workspace.

Nguồn: LVtech