Các tính năng mới của Google Chat trên thiết bị iOS

Tháng 6 13, 2022


Tìm và chèn ảnh GIF nhanh hơn trong Google Chat trên thiết bị iOS

Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng duyệt, chọn và chèn ảnh GIF trong khi sử dụng ứng dụng Chat trên thiết bị di động iOS. Khi được quản trị viên bật, hãy chọn biểu tượng “GIF” trong thanh soạn thảo Google Chat. Hy vọng điều này sẽ giúp người dùng thể hiện bản thân dễ dàng hơn khi tương tác với đồng nghiệp. Tìm hiểu thêm.

 

Đặt thời lượng tùy chỉnh cho "Không làm phiền" trong Google Chat trên web và thiết bị iOS

Giờ đây, người dùng có thể cài đặt thời lượng của trạng thái "Không làm phiền" với ngày và giờ cụ thể. Hy vọng tính năng này mang lại cho sự linh hoạt để ẩn thông báo theo cách phù hợp nhất. Tính năng này hiện đã khả dụng trên web, thiết bị Android và iOS. Tìm hiểu thêm.

 

Nguồn: LVtech