Các trình đơn nâng cao trong Google Slides và Drawings cải thiện khả năng tìm thấy các tính năng chính

Tháng 10 19, 2022


Tính năng mới:

Google đang cập nhật các trình đơn trong Google Slides và Google Drawings để giúp tìm các tính năng thường được sử dụng dễ dàng hơn. Trong bản cập nhật này, người dùng sẽ nhận thấy:

  • Các trình đơn được rút gọn để điều hướng tốt hơn

  • Tổ chức lại để vị trí tính năng hiển thị trực quan hơn

  • Các biểu tượng nổi bật để nhận dạng nhanh hơn

enhanced menu slides

Thiết kế mới này cải thiện khả năng tìm thấy các tính năng chính,

giúp việc sử dụng Slides và Drawings dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt. Sử dụng các menu như vẫn làm thường xuyên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Slides.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2022

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech