Các tùy chọn chia sẻ tốt hơn cho lịch hẹn

Tháng 7 15, 2022


Tóm tắt:

Tính năng lên lịch cuộc hẹn cho phép mọi người chia sẻ tình trạng rảnh/bận thông qua trang đặt chỗ, có thể được các bên liên quan, khách hàng và đối tác bên ngoài sử dụng để lên lịch cuộc họp.

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ giúp việc chia sẻ lịch hẹn trên web trở nên dễ dàng hơn thông qua nút Chia sẻ mới. Bản cập nhật này cho phép người tổ chức cuộc hẹn sao chép một liên kết ngắn đến tất cả các lịch hẹn hoặc một trang đặt chỗ cụ thể và thêm HTML để nhúng một trang đặt chỗ trên trang web.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/7/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Frontline, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech