Các vị trí làm việc đọc và ghi theo chương trình với Calendar API hiện được phát hành công khai

Tháng 8 17, 2023


Tính năng mới:

Trước đây đã có bản beta thông qua Developer Preview Program, khả năng đọc và ghi vị trí làm việc của người dùng bằng Calendar API hiện đã khả dụng rộng rãi.

Đọc vị trí làm việc của người dùng giúp hiểu rõ hơn về lưu lượng và lượng người qua các cơ sở thực tế. Khi sử dụng thông tin này, người dùng có thể điều chỉnh tốt hơn các tài nguyên tại chỗ và cập nhật các nền tảng khác của bên thứ ba, chẳng hạn như các công cụ đặt chỗ.

Ghi vị trí làm việc của người dùng giúp cập nhật vị trí làm việc của người dùng trong lịch của họ dễ dàng hơn dựa trên thời gian và địa điểm họ đã đặt hệ thống không gian làm việc hoặc nếu đã lên lịch chuyến đi thông qua công cụ đặt du lịch, v.v.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/8/2023.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các nhà phát triển đều có thể sử dụng API, tuy nhiên, tính năng vị trí làm việc chỉ dành cho các phiên bản Workspace đủ điều kiện:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits, cũng như các khách hàng cũ G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline, G Suite Basic.

Nguồn: LVtech