Người dùng Google Voice có thể quản lý các cuộc gọi đến giữa các cá nhân và nhóm

Tháng 8 18, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể chỉ định người dùng Voice cụ thể làm người quản lý nhóm, cho phép thực hiện các thay đổi từ voice.google.com thay vì từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Ví dụ: người quản lý nhóm có thể xem và sửa đổi:

  • Thành viên nhóm,

  • Quy tắc định tuyến cuộc gọi,

  • Cài đặt thời lượng chuông,

  • Giờ làm việc và hơn thế nữa.

Đối với những khách hàng lớn có nhiều nhóm, việc giao trách nhiệm này cho các thành viên nhóm cụ thể có thể giúp giảm bớt khối lượng công việc của quản trị viên, cho phép quản trị viên tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn.

Thông tin chi tiết:

Ngoài ra, người dùng Google Voice hiện có thể gọi và kiểm tra mục tiêu chuyển trước khi chuyển cuộc gọi. Điều này giúp tạo trải nghiệm tốt hơn cho mục tiêu chuyển và người tham gia cuộc gọi được chuyển.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Quản lý nhóm: hiện đã khả dụng

Hỏi trước khi chuyển

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/8/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/9/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Đổ chuông theo nhóm khả dụng đối với khách hàng Google Voice Standard và Premier.

  • Hỏi trước khi chuyển khả dụng đối với khách hàng Google Voice Starter, Standard và Premier.

Nguồn: LVtech