Cách ẩn danh sách khách trong Google Calendar

Tháng 1 20, 2022


Nếu đang tổ chức một sự kiện công khai với Google Calendar, người dùng có thể muốn giữ danh sách khách mời ở chế độ riêng tư để chỉ quản trị viên mới có thể xem ai được mời và phản hồi từ khách mời.

Đây là cách để ẩn danh sách khách mời:

 1. Sau khi đã tạo sự kiện, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì "Chỉnh sửa sự kiện".
   

   

 2. Trong cài đặt sự kiện, bỏ chọn "Xem danh sách khách mời" từ phần Quyền của khách.
   

   

 3. Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải của trang.

Đối với các sự kiện có hơn 100 khách mời, danh sách khách mời sẽ tự động bị ẩn cho dù lựa chọn của người tổ chức là gì. Ngoài ra, những người có quyền chỉnh sửa lịch sẽ có thể xem danh sách khách mời.

Xin lưu ý rằng nếu sự kiện trên Lịch có phòng Google Meet, khách mời sẽ có thể thấy những người có mặt trong cuộc gọi, mặc dù chỉ có tên và ảnh hồ sơ của họ mới được hiển thị.

Nguồn: LVtech