Tăng giới hạn tệp PPTX trong Google Slides

Tháng 1 18, 2022


Giờ đây, người dùng có thể nhập tệp PPTX lên đến 300MB vào Google Slides bằng cách sử dụng chế độ Chỉnh sửa Office - trước đây mức tối đa là 100MB. Sau khi nhập tệp, người dùng có thể lưu lại các chỉnh sửa vào tệp PPTX.

Tính năng này khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech