Cách đồng bộ Google Contacts với iPhone hoặc iPad

Tháng 1 07, 2022


Google Contacts  là ứng dụng theo dõi các địa chỉ liên hệ ở doanh nghiệp/tổ chức hoặc trường học. Google Contacts tích hợp với Gmail để lưu và sắp xếp thông tin liên hệ về những người đã liên lạc. Mỗi liên hệ chứa thông tin cơ bản như tên, địa chỉ email, số điện thoại và các chi tiết khác như địa chỉ gửi thư, nhà tuyển dụng, bộ phận hoặc chức danh công việc.

Nếu người dùng muốn đồng bộ hóa Google Contact cá nhân hoặc doanh nghiệp/tổ chức với iPhone và iPad, đây là các bước cần làm theo:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad.

 2. Cuộn xuống để tìm Danh bạ và chạm để mở. Sau đó, chọn vào Tài khoản.
   

   

 3. Chạm vào Thêm tài khoảnchọn Google.
   

   

 4. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập vào tài khoản Google.

 5. Chọn các dịch vụ của Google để đồng bộ hóa với iPhone hoặc iPad. Người dùng có thể thay đổi các cài đặt này bất kỳ lúc nào.
   

   

 6. Chạm vào Lưu (góc trên cùng bên phải). Danh bạ sẽ bắt đầu đồng bộ hóa khi người dùng mở ứng dụng danh bạ trên iPhone hoặc iPad.

Lưu ý rằng có thể mất vài giờ để đồng bộ hóa dữ liệu mới giữa tài khoản với các thiết bị di động và ngược lại. Nếu danh bạ không đồng bộ hóa, hãy liên hệ với quản trị viên Google Workspace để tìm hiểu xem doanh nghiệp/tổ chức có cho phép không.

Nguồn: LVtech