[Việc cần làm] Chuyển sang Android Device Policy muộn nhất vào ngày 19 /1/2022

Tháng 1 05, 2022


Những người dùng trong tổ chức/doanh nghiệp có thiết bị chịu sự quản lý của Google Apps Device Policy phải hành động trước ngày 19/1/2022 để đảm bảo thiết bị tiếp tục được quản lý như trước đây.

Xin chào Quản trị viên!

Vui lòng lưu ý về việc phát hành Android Device Policy. Như đã đề cập trong thư trước, Google sắp ngừng sử dụng Google Apps Device Policy như được nêu trong thông báo này:

 • Để đảm bảo các thiết bị mà người dùng đăng ký và có tính năng quản lý nâng cao có thể tiếp tục đồng bộ hoá và truy cập vào dữ liệu, người dùng trong tổ chức/doanh nghiệp phải chuyển sang Android Device Policy muộn nhất vào ngày 19/3/2022. Ngoài ra, Google sẽ ngừng chấp nhận người dùng mới đăng ký vào các ứng dụng Google Device Policy cũ vào ngày 19/01/2022
   

  • Nếu vẫn sử dụng Google Device Policy vào ngày này, người dùng sẽ không thể đồng bộ hoá thiết bị hoặc truy cập vào dữ liệu.

  • Để chuyển sang Android Device Policy, người dùng phải có thiết bị chạy Android 6.0 Marshmallow trở lên có hỗ trợ hồ sơ công việc. Đối với những người dùng có thiết bị không đáp ứng các yêu cầu này, hãy cân nhắc chuyển sang tính năng quản lý thiết bị di động cơ bản.

 • Để đảm bảo các thiết bị mà người dùng đã đăng ký và có tính năng quản lý cơ bản có thể tiếp tục thực thi phương thức khoá màn hình, người dùng mới trong tổ chức/doanh nghiệp phải chuyển sang Android 6.0 Marshmallow trước ngày 19/1/2022 và người dùng hiện tại phải chuyển muộn nhất vào ngày 19/3/2022.
   

  • Nếu người dùng không thể nâng cấp thiết bị lên Android 6.0 trở lên, thiết bị đó sẽ tiếp tục đồng bộ hoá và duy trì quyền truy cập vào dữ liệu, nhưng sẽ không thể thực thi phương thức khoá màn hình.

Quản trị viên cần biết điều gì?

Các phiên bản hệ điều hành Android mới nhất mang đến nhiều tính năng mới giúp cải thiện tính bảo mậttrải nghiệm của doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa Android Device Policy và Google Apps Device Policy, hãy xem lại Câu hỏi thường gặp về các tác nhân quản lý thiết bị Android.

Việc bạn cần làm

Hoàn thành các bước bên dưới và liên hệ với người dùng của bạn để đảm bảo họ cập nhật thiết bị trước ngày 19/1/2022.

Thiết bị được thiết lập tính năng quản lý nâng cao

 1. Xác định các thiết bị được đặt ở chế độ quản lý nâng cao.

 2. Xác định thiết bị nào trong số các thiết bị này hiện do ứng dụng Google Apps Device Policy quản lý và hỗ trợ ứng dụng Android Device Policy.

  • Lưu ý: Các thiết bị chạy Android 6 trở lên có hỗ trợ hồ sơ công việc có thể cần bản cập nhật này để áp dụng Android Device Policy mới.

 3. Gửi hướng dẫn chuyển sang Android Device Policy cho người dùng các thiết bị này.

Thiết bị được thiết lập tính năng quản lý cơ bản

 1. Xác định các thiết bị được đặt ở chế độ quản lý cơ bản.

 2. Hướng dẫn người dùng các thiết bị này nâng cấp hệ điều hành Android lên phiên bản 6.0 Marshmallow trở lên.

 

Nguồn: LVtech