Cách xóa Space trong Google Chat

Tháng 6 20, 2022


Google Chat Spaces (trước đây được gọi là “Phòng”) là một cách tuyệt vời để giao tiếp với nhóm và quản lý các dự án. Spaces tích hợp với các công cụ của Google Workspace như Drive, Calendar, Meet, Docs, Sheets và Slides, giúp mọi người cộng tác dễ dàng hơn.

Nếu một trong các không gian - Space không còn phục vụ mục đích hoặc người dùng muốn dọn dẹp các không gian trong Google Chat, thì đây là cách xóa.

Lưu ý: Tính năng này hiện chỉ khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace Business Standard và Business Starter (không có Google Vault), nhưng sẽ triển khai cho tất cả người dùng vào năm 2022.

  1. Mở Google Chat và điều hướng đến Space muốn xóa. Người dùng chỉ có thể xóa các Space do chính mình tạo

  2. Nhấp vào tên của Spaces muốn xóa và chọn Xóa (tùy chọn cuối cùng).

Tất cả nội dung thuộc sở hữu của Space sẽ bị xóa, bao gồm các nhiệm vụ trong phòng, tệp và tệp đính kèm không được lưu ở nơi khác. Các thành viên sẽ không thể truy cập Space, các tệp hoặc danh sách thành viên.

Nếu người dùng vẫn chưa thể xóa Space  khỏi Google Chat, hãy thử các mẹo sau:

  • Xóa tất cả thành viên khỏi các Space cũ/không hoạt động.

  • Ghim các phòng đang hoạt động để chúng hiển thị ở trên cùng, để các phòng không hoạt động ở cuối bảng điều khiển bên.

Nguồn: LVtech