Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khi người dùng tải tệp Google Forms bên ngoài hiện đã được phát hành công khai

Tháng 6 22, 2022


Tóm tắt

Vào tháng 4, Google đã công bố bản beta cho phép người dùng trả lời các biểu mẫu bên ngoài có chứa câu hỏi tải lên tệp đồng thời giúp ngăn chặn việc rò rỉ thông tin nhạy cảm và bí mật.

Tính năng này hiện đã được phát hành công khai và sẽ áp dụng chính sách Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) hiện hữu của miền cho các tệp mà người dùng gửi đến Google Forms mà không cần tạo quy tắc mới hoặc cập nhật bất kỳ quy tắc hiện hữu nào.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Các quy tắc DLP cho Drive được xác định đối với miền sẽ được áp dụng cho các tệp được gửi cho câu hỏi tải tệp lên trong Google Forms bên ngoài miền.

  • Nếu không sử dụng DLP cho Drive, có thể tạo quy tắc DLP ở cấp miền, đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu. Quản trị viên có thể áp dụng các hành động chặn, cảnh báo hoặc kiểm tra. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật DLP cho tổ chức.

 • Người dùng cuối:

  • Người dùng cuối có thể trả lời biểu mẫu như bình thường, nhưng giờ đây có thể trả lời các biểu mẫu bên ngoài miền, bao gồm cả biểu mẫu có câu hỏi tải lên tệp.

  • Nếu một biểu mẫu vi phạm các quy tắc DLP cho Drive, người dùng cuối có thể thấy cảnh báo hoặc bị chặn gửi.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/6/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/7/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với các khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng cho người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech