Cài đặt lặp lại các việc cần làm trong Google Calendar

Tháng 12 09, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể cài đặt lặp lại các việc cần làm trong Google Calendar và tùy chỉnh lịch lặp lại, tương tự như các loại mục nhập khác trong Lịch. Điều này có nghĩa là người dùng có thể:

  • Tạo công việc cần làm mới với quy tắc lặp lại

  • Chỉnh sửa quy tắc lặp lại của việc cần làm  hiện có

  • Đặt "điều kiện kết thúc" cho quy tắc lặp lại

Thay đổi việc lặp lại một nhiệm vụ 

Hy vọng thay đổi này sẽ giúp người dùng hoàn thành nhiều việc hơn trong Google Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: các tùy chọn này sẽ khả dụng khi tạo tác vụ mới hoặc chỉnh sửa tác  vụ hiện có trong Lịch. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các tác vụ trong Lịch.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/12/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/1/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech