Khóa âm thanh và video trong cuộc họp Google Meet từ các thiết bị iOS

Tháng 12 08, 2021


Tóm tắt:

Người tổ chức và người đồng tổ chức Google Meet hiện có thể khóa âm thanh và video của tất cả người tham gia từ thiết bị iOS, tính năng này sẽ khóa âm thanh của tất cả những người tham gia để họ bị tắt tiếng hoặc ngăn người tham gia sử dụng camera. Các cài đặt này có thể giúp ngăn chặn sự gián đoạn, giữ cho các cuộc họp diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả.

Trước đây, chỉ có thể sử dụng tính năng này khi sử dụng Google Meet trên máy tính. Tính năng này sẽ khả dụng đối với Android vào đầu năm 2022 - Google sẽ cung cấp bản cập nhật tính năng này khi khả dụng.

Thông tin chi tết:

Xin lưu ý:

Cài đặt Tắt âm thanh & video áp dụng đối với tất cả các thiết bị bất kể cài đặt này được đặt trên máy tính hay thiết bị iOS.

Khi tính năng này được bật, những người tham gia trên thiết bị di động có thể bị xóa khỏi cuộc họp nếu thiết bị của họ không có:

  • Phiên bản cập nhật mới nhất của ứng dụng Meet hoặc Gmail

  • Hệ điều hành Android phiên bản M hoặc mới hơn

  • iOS phiên bản 12 trở lên

Sau khi tính năng này bị tắt, những người tham gia bị xóa sẽ có thể tham gia lại.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách khóa âm thanh hoặc video trong cuộc họp Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech