Cài đặt ứng dụng Google Chat tự động chạy khi khởi động

Tháng 9 10, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể định cấu hình Ứng dụng web Google Chat (PWA) thành "Khởi động ứng dụng khi đăng nhập" trên máy tính. Điều này có thể được thực hiện trên máy tính dùng Windows, MAC OS hoặc Linux bằng cách truy cập chrome://apps, nhấp chuột phải vào Google Chat và sau đó chọn "Khởi động ứng dụng khi đăng nhập".

Nhấp chuột phải vào ứng dụng Chat để chọn tùy chọn mới này

Lưu ý, tính năng này không được hỗ trợ trên Chrome OS.

Nếu chưa có ứng dụng Chat PWA, trước tiên người dùng sẽ phải cài đặt ứng dụng Chat PWA.

Trước lần cải tiến này, người dùng phải khởi động ứng dụng Chat PWA theo cách thủ công bằng cách tìm kiếm và nhấp vào ứng dụng mỗi khi khởi động lại máy tính. Với tính năng mới, người dùng có thể chỉ cần chọn khởi chạy ứng dụng PWA mỗi khi khởi động hệ thống.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này. Sau khi được bật, ứng dụng Chat PWA sẽ tự động khởi động khi người dùng đăng nhập vào máy tính.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech