Đề xuất thông minh mới cho các công thức và hàm trong Google Sheets

Tháng 9 09, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, Người dùng sẽ thấy các đề xuất nội dòng, nhận biết ngữ cảnh theo tuần tự cho các công thức và hàm khi làm việc với dữ liệu trong Google Sheets.

Đề xuất công thức sẽ giúp dễ dàng viết các công thức mới một cách chính xác và giúp phân tích dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Chỉ cần bắt đầu chèn công thức vào Sheet — các đề xuất sẽ tự động được hiển thị và khi tiếp tục nhập. Người dùng có thể xem các đề xuất gia tăng bổ sung trong trình đơn thả xuống.

 

Hy vọng những đề xuất công thức này giúp người dùng làm việc và phân tích dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định và có thể bị tắt bằng cách đi tới Công cụ > Bật đề xuất công thức hoặc từ trình đơn ba chấm của hộp thoại đề xuất. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng công thức và hàm trong Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/8/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech