Người dùng Backup and Sync nên bắt đầu chuyển sang Drive for desktop

Tháng 7 15, 2021


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã thông báo rằng đang hướng tới việc hợp nhất hai ứng dụng đồng bộ hóa Google Drive hiện có - Backup and Sync và Drive File Stream - thành một ứng dụng đồng bộ hóa duy nhất có tên là Drive for desktop. Bằng cách làm này, Google đang tạo ra một ứng dụng đồng bộ mạnh mẽ và thống nhất với các tính năng tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất từ cả Backup and Sync và Drive File Stream

Google cũng đã đề cập trong thông báo rằng khách hàng Google Workspace có người dùng Backup and Sync nên chuyển sang Drive for desktop. Bây giờ, Google cung cấp lịch trình chi tiết hơn cho quá trình chuyển đổi này:

 • Bắt đầu từ ngày 19/7/2021: Backup and Sync sẽ hỗ trợ quy trình có hướng dẫn để giúp người dùng chuyển sang Drive for desktop.

 • Bắt đầu từ ngày 18/8/2021: tất cả người dùng vẫn sử dụng Backup and Sync sẽ bắt đầu nhận được thông báo nhắc chuyển sang Drive for desktop.

 • Bắt đầu từ ngày 1/10/2021: tất cả người dùng vẫn sử dụng Backup and Sync sau thời điểm này sẽ không thể đăng nhập vào Backup and Sync được nữa. Để tiếp tục đồng bộ hóa với Drive hoặc Google Photos, người dùng sẽ cần chuyển đổi sang Drive for desktop.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tiến trình này và truy cập các tài nguyên để giúp quản lý quá trình chuyển đổi cho tổ chức.

Người dùng có thể dễ dàng xem tập tin và thư mục được đồng bộ hóa bằng Drive for desktop

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Drive for desktop là một ứng dụng đồng bộ thống nhất cung cấp trải nghiệm nhất quán cho bất kỳ ai sử dụng Drive, dù cho mục đích kinh doanh, giáo dục hay cá nhân. Ứng dụng cho phép người dùng nhanh chóng đồng bộ hóa và truy cập nội dung trực tiếp từ Mac hoặc PC, điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian bằng cách giúp truy cập các tập tin và thư mục ở một vị trí quen thuộc. Drive for desktop cũng tự động đồng bộ hóa các tập tin cục bộ với đám mây ở chế độ nền, giúp giảm thiểu thời gian cần phải chờ đợi các tập tin đồng bộ hóa đồng thời giải phóng dung lượng ổ đĩa và tiết kiệm băng thông mạng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về dòng thời gian và truy cập tài nguyên để giúp quản lý quá trình chuyển đổi cho tổ chức.

 • Người dùng cuối: sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Drive for desktop và quá trình chuyển đổi. Sau đó, sử dụng quy trình có hướng dẫn (bắt đầu từ ngày 19/7/2021) để giúp chuyển đổi sang Drive for desktop.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:

  • Bắt đầu từ ngày 19/7/2021: Backup and Sync sẽ hỗ trợ quy trình có hướng dẫn để giúp người dùng chuyển sang Drive for desktop.

  • Bắt đầu từ ngày 18/8/2021: tất cả người dùng vẫn sử dụng Backup and Sync sẽ bắt đầu nhận được thông báo nhắc chuyển sang Drive for desktop.

  • Bắt đầu từ ngày 1/10/2021: tất cả người dùng vẫn sử dụng Backup and Sync sau thời điểm này sẽ không thể đăng nhập vào Backup and Sync được nữa. Để tiếp tục đồng bộ hóa với Drive hoặc Google Photos, người dùng sẽ cần chuyển đổi sang Drive for desktop.

Phiên bản phát hành:

 • Áp dụng đối với người dùng Backup and Sync thuộc khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Điều này cũng áp dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân và những người dùng này có thể tìm hiểu thêm trong bài đăng trên Keyword blog post

Nguồn: LVtech