Cải thiện khả năng hiển thị trong video call trên Google Meet

Tháng 10 17, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tóm tắt:

Tùy thuộc vào vị trí đặt máy ảnh, một số người tham gia cuộc họp có thể hiển thị ít hơn những người khác. Google Meet hiện có thể tự động đóng khung video trước khi tham gia cuộc họp để giúp đảm bảo khả năng hiển thị như nhau cho tất cả những người tham gia. Việc đóng khung tự động chỉ diễn ra một lần, vì vậy không có chuyển động nào gây sự phân tâm làm chuyển hướng sự chú ý khỏi nội dung cuộc họp. Người dùng có thể điều chỉnh video theo cách thủ công bất kỳ lúc nào từ cài đặt.

Khung ở giữa màn hình trước khi tham gia cuộc họp để cải thiện khả năng hiển thị

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt khung hình video cho tài khoản.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/10/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Teaching and Learning Upgrade và Workspace Individual có thiết bị đủ điều kiện.

  • Cũng khả dụng đối với những người đăng ký Google One có dung lượng lưu trữ 2TB trở lên với các thiết bị đủ điều kiện. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về các yêu cầu của thiết bị đối với việc tạo khung video.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech