Cải thiện khả năng truy cập của tính năng “kết nối thiết bị” trên thiết bị phần cứng Google Meet

Tháng 2 15, 2023


Tính năng mới:

Google đang cập nhật màn hình chính trên các thiết bị Series On Desk 27 và Board 65 để có nút “Kết nối thiết bị” như một thao tác nhanh.

Một trong những giá trị chính của thiết bị Desk 27 và Board 65 là khả năng sử dụng làm màn hình chính bằng cách kết nối thiết bị với máy tính xách tay — bằng cách làm nổi nút “Kết nối thiết bị” để người dùng có thể tận dụng khả năng này nhanh hơn. Hơn nữa, điều này cải thiện khả năng phát hiện của tính năng, vốn chỉ có thể truy cập thông qua một nút vật lý ở mặt sau của Desk 27 và Board 65.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào — những cập nhật này sẽ tự động khả dụng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/2/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech