Cải thiện khả năng tương tác của lịch

Tháng 5 16, 2023


Tính năng mới:

Khi làm việc tại nhiều địa điểm và với nhiều múi giờ, chức năng lịch rất quan trọng để người dùng kết nối hiệu quả và có ý nghĩa với những người khác. Khả năng tương tác của lịch là thành phần quan trọng giúp đảm bảo các sự kiện được tạo trong một hệ thống lịch được phổ biến chính xác cho khách sử dụng các hệ thống lịch khác nhau. Điều này cho phép người dùng sắp xếp thời gian một cách hiệu quả và quản lý lịch biểu theo phương thức cộng tác, bất kể nền tảng lập lịch gì.

Hôm nay, Google cải tiến khả năng tương tác của lịch:

  • Người dùng Microsoft Outlook cũng có Google Calendar có cùng địa chỉ email có thể nhận được lời mời và phản hồi từ Google Calendar trong Outlook.

  • Lời nhắc cuộc họp mặc định sẽ được tạo trong Microsoft Outlook nếu lời mời được tạo trong Google Calendar để giúp đảm bảo khách sử dụng Outlook không bỏ lỡ sự kiện.

  • Các sự kiện định kỳ không phải trên Google Calendar sẽ được cập nhật một cách có hệ thống và chính xác hơn trong Google Calendar.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Người dùng sẽ tự động thấy những cập nhật này. Nếu muốn xem khả năng rảnh/bận của người dùng trong Microsoft Outlook và đặt phòng, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Calendar Interop

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech