Cải thiện live stream trong Google Meet với phụ đề và live stream giữa nhiều miền

Tháng 7 12, 2021


Tính năng mới:

Google đang cải thiện các live stream cho Google Meet với hai tính năng mới:

 • Live stream giữa nhiều miền. Trước đây, chỉ khách trong tổ chức mới có thể xem trực tiếp. Giờ đây, quản trị viên có thể chỉ định miền Google Workspace đáng tin cậy cho các live stream của Google Meet. Sau khi được thêm, quản trị viên cũng có thể mời người dùng trong các miền đáng tin cậy xem các live stream trong miền.

 • Phụ đề trong live stream. Giờ đây, người dùng có tùy chọn bật phụ đề khi bắt đầu live stream. Khi ra mắt, phụ đề cho live stream sẽ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Lưu ý rằng phụ đề đã khả dụng cho các cuộc gọi điện video trên Google Meet.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Nhiều công ty có các cuộc họp quan trọng đòi hỏi phải truyền tải thông điệp đến các nhóm nhiều người tham gia, chẳng hạn như khóa đào tạo hoặc tổng kết toàn công ty. Với tính năng live stream trong Google Meet, tối đa 100.000 người dùng (hoặc 10.000 trong một số phiên bản) có thể xem cuộc họp từ web hoặc thiết bị di động.

Live stream giữa nhiều miền cho phép mở rộng lượng người xem không chỉ cho khách trong tổ chức mà còn cho khách hàng dùng Workspace đáng tin cậy khác.

Phụ đề trong live stream có thể giúp người dùng khiếm thính dễ tiếp cận hơn, đồng thời có thể giúp những người dùng khác thích đọc văn bản hơn là nghe.

Phụ đề cho phép người dùng đọc những gì đang được nói trong khi xem trực tiếp

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên:

 • Hỗ trợ live stream giữa nhiều miền: sử dụng nội dung trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách thêm miền đáng tin cậy để live stream trong Google Meet.

  • Lưu ý rằng quản trị viên có thể thêm bất kỳ miền Workspace nào vào danh sách miền đáng tin cậy, nhưng chỉ nên thêm miền mà tổ chức sở hữu (chẳng hạn như các công ty con), vì việc thêm miền có thể cấp quyền truy cập vào các live stream cho bất kỳ ai có tài khoản trong các miền đáng tin cậy.

 • Phụ đề trong live stream: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng live stream cho tổ chức.

Người dùng cuối:

 • Hỗ trợ live stream giữa nhiều miền: sẽ khả dụng nếu được quản trị viên cho phép. Nếu có, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về cách live stream cuộc họp video.

 • Phụ đề trong live stream: tính năng này khả dụng theo mặc định đối với tất cả người dùng. Để sử dụng phụ đề live stream trong một cuộc họp cụ thể, trước tiên, những người tham gia cuộc họp phải bật phụ đề phát trực tiếp từ cuộc họp chính. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phụ đề khi live stream. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các live stream cuộc họp video.

Thời gian triển khai:

 • Live stream giữa nhiều miền

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/6/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/7/2021.

 • Phụ đề khi phát trực tiếp

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/6/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/7/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech