Thông tin về việc tham gia cuộc họp ảo hay trực tiếp trên Google Calendar

Tháng 7 13, 2021


Tóm tắt:

Nhằm tạo điều kiện cho Google Calendar linh hoạt hơn trong môi trường làm việc kết hợp, Google đang giới thiệu các tùy chọn trả lời mới cho lời mời trên Lịch. Với bản cập nhật này, người dùng có thể cho biết cách tham gia một cuộc họp - trong phòng họp hoặc họp ảo.

Sau đó, cả người tổ chức và khách mời sẽ có thể xem chi tiết sự kiện mà những người tham dự đang lên kế hoạch cho cuộc họp như thế nào. Điều này sẽ giúp những người tham dự cuộc họp biết điều gì sẽ xảy ra khi tham gia cuộc họp và chuẩn bị cho phù hợp.

Lưu ý rằng nếu người dùng chọn các tùy chọn RSVP mới, các chi tiết về phương thức tham gia (ví dụ: “tham gia ảo”) sẽ không được chia sẻ với các liên hệ trên các nền tảng khác, chẳng hạn như Microsoft Outlook. Các tùy chọn RSVP mới ban đầu sẽ khả dụng trên Google Calendar và sẽ sớm có các lời mời trên lịch trong Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/7/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech