Cải thiện quản lý thành viên cho Spaces

Tháng 1 27, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu trải nghiệm toàn màn hình mới để quản lý thành viên trong một spaces  thay thế các tùy chọn "Xem thành viên" và “Thêm người và ứng dụng” hiện tại trong Google Chat.

Khi nhấp vào tùy chọn “Quản lý thành viên” mới, người dùng có thể xem danh sách những người được thêm và mời vào không gian, ngoài cài đặt spaces. Từ đó, người dùng có thể thêm hoặc xóa thành viên và cập nhật cài đặt. Ngoài ra, có thể quản lý các tiện ích tích hợp hoặc ứng dụng Chat bằng cách sử dụng tùy chọn “Ứng dụng và tiện ích tích hợp” mới được thêm vào trong trình đơn Space.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Sự đơn giản hóa này làm cho quá trình xem và tổ chức thành viên dễ dàng hơn nhiều.

Thông tin chi tiết:

Bản cập nhật này hiện chỉ khả dụng trên web và sẽ khả dụng trên thiết bị di động vào cuối quý này.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để quản lý thành viên của một không gian, hãy nhấp vào tiêu đề rồi chọn “Quản lý thành viên” để xem, thêm hoặc xóa thành viên khỏi danh sách thành viên.

  • Người dùng có thể thay đổi cài đặt quyền truy cập của một không gian bằng cách chọn tùy chọn “Cài đặt không gian” bên dưới “Quản lý thành viên”.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm hoặc xóa mọi người khỏi không gian hoặc nhóm cũng như bắt đầu với các ứng dụng trong Google Chat.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/1/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/2/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Frontline.

 • Không khả dụng đối với Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech