Cải thiện tìm kiếm trong Google Chat

Tháng 6 26, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể tìm kiếm nội dung Google Chat nhanh hơn bằng cách nhanh chóng chỉnh sửa kết quả tìm kiếm với các bộ lọc tương tác trên thiết bị di động. Các bộ lọc này giúp tìm thấy các thao tác như tập tin và liên kết dễ dàng hơn.

Người dùng có thể thử tìm kiếm từ khóa từ thư hoặc sử dụng bộ lọc để xem tất cả các tập tin trong một cuộc trò chuyện cụ thể. Ngoài ra, Google cũng đã làm mới giao diện trực quan để cung cấp một tổng quan cân bằng hơn về kết quả tìm kiếm và kết quả giờ đây cũng sẽ bao gồm nội dung của thư, giúp dễ dàng tìm thấy nội dung đang tìm kiếm chính xác hơn.

Bộ lọc sử dụng các “search chips” khác nhau trong trò chuyện

Các bộ lọc sẽ hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm trò chuyện

Bộ lọc sẽ hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm trò chuyện

Sử dụng bộ lọc “Said in” để thu hẹp các cuộc trò chuyện quan trọng

Các tính năng này hiện đã khả dụng trên Android, sẽ khả dụng trên iOS và web vào cuối tháng 7/2021.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối tính năng này. Khi tìm kiếm trong Google Chat trên điện thoại di động, người dùng có thể tinh chỉnh thêm kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng các chip lọc tìm kiếm bên dưới hộp tìm kiếm.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/6/2021. Tính năng này sẽ khả dụng trên iOS và web vào cuối tháng 7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech