Sử dụng Trình quản lý trang web cổ điển để tải xuống các bản sao lưu đã lưu trữ và kiểm soát việc chỉnh sửa trang web

Tháng 6 28, 2021


Tóm tắt:

Vào năm 2017, Google đã thông báo rằng sẽ thay thế các Sites cổ điển bằng các Sites mới và vào năm 2019, Google đã thông báo rằng các miền sẽ có thời gian đến cuối năm 2021 để hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Để giúp quản trị viên và người dùng cuối quản lý quá trình chuyển đổi sang trang web mới, Google đã giới thiệu Trình quản lý trang web cổ điển vào năm 2020. Vào tháng 5/2021, Google đã thêm khả năng xóa hàng loạt, khôi phục và cập nhật quyền sở hữu trang web. Giờ đây, Google sẽ thêm các tính năng mới bổ sung vào Trình quản lý trang web cổ điển dành cho quản trị viên:

  • Tải xuống hàng loạt kho lưu trữ tuyển chọn các trang web qua Takeout,

  • Vô hiệu hóa hàng loạt và / hoặc bật lại khả năng cho người dùng chỉnh sửa lựa chọn các trang web.

Hy vọng khả năng thực hiện hàng loạt các hành động này sẽ giúp khách hàng chuyển từ Sites cổ điển sang Sites mới dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech