Cải thiện trải nghiệm khi xóa người tham gia khỏi cuộc gọi trên Google Meet

Tháng 6 17, 2022


Tóm tắt:

Google đang cập nhật trải nghiệm người dùng để xóa người tham gia khỏi cuộc họp trong Google Meet. Giờ đây, khi người tổ chức hoặc người đồng tổ chức xóa một người tham gia khỏi cuộc gọi sẽ được nhắc thực hiện các hành động bổ sung. Cụ thể, có thể chọn:

  • Chỉ cần xóa người dùng khỏi cuộc gọi

  • Điền vào một báo cáo lạm dụng bổ sung

  • Và/Hoặc chặn người dùng tham gia lại

    • Lưu ý: người dùng chỉ nên sử dụng chức năng “chặn” khi thực sự cần thiết. Người dùng bị chặn có thể quay lại cuộc gọi theo cách thủ công từ bảng điều khiển “Mọi người”.

Hy vọng các tùy chọn bổ sung này giúp người dùng quản lý cuộc họp dễ dàng hơn và tránh bị gián đoạn thêm. Bản cập nhật này sẽ khả dụng đối với Google Meet trên các thiết bị máy tính xách tay và máy tính để bàn, cũng như các thiết bị Android và iOS.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech