Cải thiện trải nghiệm quản lý Google Contact

Tháng 2 18, 2023


Tính năng mới:

Trước đây, truy cập contact.google.com là cách duy nhất để chỉnh sửa hoặc thêm danh bạ. Hôm nay, Google sẽ giới thiệu một tính năng mới khả dụng trong thanh bên cho phép người dùng tạo các liên hệ mới và chỉnh sửa các liên hệ hiện có. Cho dù muốn chỉnh sửa danh bạ nhanh hơn hay tạo danh bạ dễ dàng hơn, bản cập nhật này sẽ hợp lý hóa trải nghiệm quản lý danh bạ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có cài đặt quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối:

    • Để chỉnh sửa một liên hệ hiện có:

      • Mở rộng bảng điều khiển trong Google Workspace và mở ứng dụng Danh bạ

      • Nhấp vào một địa chỉ liên lạc

      • Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa ở trên cùng bên phải

      • Chỉnh sửa thông tin và nhấp vào “Lưu”

    • Để tạo một số liên lạc từ đầu:

      • Mở ứng dụng Danh bạ từ thanh Ứng dụng dọc ở bên phải

      • Nhấp vào “Tạo liên hệ”

        • Lưu ý: “Tạo địa chỉ liên hệ” sẽ chỉ khả dụng khi ở chế độ “Danh bạ”, không phải “Trong chuỗi này” khi mở chế độ xem chi tiết của địa chỉ liên hệ qua Gmail

      • Nhập tên của liên hệ và thêm bất kỳ thông tin liên hệ nào

      • Nhấp vào “lưu"

    • Để tạo một liên hệ từ tìm kiếm:

      • Mở ứng dụng Danh bạ từ thanh Ứng dụng dọc ở bên phải

      • Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm ở trên cùng bên phải

      • Nhập tên của một số liên lạc

      • Nếu không có liên hệ hiện có, hãy nhấp vào nút “Tạo liên hệ” ở đầu kết quả tìm kiếm để tự động tạo liên hệ với tên đã nhập

      • Thêm thông tin bổ sung vào liên hệ

      • Nhấp vào “lưu"

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Google Contacts

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai(có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/2/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech