Cải tiến thông báo đối với việc chỉnh sửa tệp Microsoft Office trong Docs, Sheets, Slides

Tháng 8 12, 2022


Tóm tắt:

Nhiều khách hàng sử dụng chế độ chỉnh sửa Office để cộng tác trên các tệp Microsoft Office trong Google Docs, Sheets, Slides.

Google sẽ công bố các cải tiến đối với các thông báo khi chỉnh sửa tệp có định dạng Microsoft Office.

Các cập nhật cụ thể bao gồm:

  • Biểu tượng cảnh báo được định dạng Office đối với các chi tiết về khả năng tương thích sẽ xuất hiện trong toàn bộ thời gian trong Docs, Sheets, Slides. Điều này cho thấy các vấn đề tiềm ẩn về khả năng tương thích hoặc nếu bất kỳ tính năng Office nào không khả dụng.

Ví dụ về một tài liệu có vấn đề về khả năng tương thích

Ví dụ về một tài liệu không có các vấn đề tương thích 

  • Một tùy chọn để dễ dàng xem và khôi phục các phiên bản trước đó của Docs, Sheets, Slides. Các tùy chọn mới để xem lịch sử phiên bản và khôi phục tài liệu

Các tùy chọn mới để xem lịch sử phiên bản và khôi phục tài liệu

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech