Biểu tượng ứng dụng Google Meet và Google Duo đang thay đổi

Tháng 8 12, 2022


Tính năng mới:

Vào tháng 6/2022, Google đã thông báo rằng đang nâng cấp trải nghiệm Duo bao gồm tất cả các tính năng của Google Meet, tạo ra một dịch vụ giải pháp duy nhất cho cả cuộc họp và cuộc gọi điện video.

Các tính năng cuộc họp đã được triển khai cho ứng dụng Duo trong vài tuần qua và giờ đây, người dùng sẽ bắt đầu thấy tên ứng dụng và biểu tượng cập nhật lên Google Meet. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về thay đổi nàytừ khóa để biết thông tin mới nhất về trải nghiệm được nâng cấp.

Thông tin chi tiết:

Ý nghĩa của thay đổi này đối với người dùng Google Workspace:

Tài khoản Google cá nhân có thể truy cập được trong Google Meet, cho phép người dùng chuyển đổi giữa tài khoản cá nhân và tài khoản công việc theo nhu cầu. Như trước đây, khả năng truy cập các cuộc họp dành riêng cho miền cụ thể bằng tài khoản Google cá nhân của người dùng được xác định bởi cài đặt bảo mật do quản trị viên định cấu hình.

Người dùng sẽ chỉ thấy các tính năng của Duo — như gọi điện hoặc tin nhắn — trên tài khoản Google thông qua công việc nếu Duo được bật qua Kiểm soát các dịch vụ bổ sung của Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: quản trị viên có thể:

  • Quản lý các tính năng truy cập cuộc gọi điện video Duo bằng cách tắt Kiểm soát các dịch vụ bổ sung của Google. Nếu TẮT kiểm soát Dịch vụ bổ sung của Google cho người dùng, quản trị viên cũng sẽ làm gián đoạn mọi ứng dụng mà không có các nút BẬT / TẮT riêng lẻ. Lưu ý: điều này chỉ áp dụng đối với các tính năng gọi điện video của Duo và sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của Meet.

  • Nếu tổ chức sử dụng hệ thống quản lý thiết bị di động và Duo hiện bị chặn, quản trị viên nên cho phép sử dụng Duo để người dùng có thể cài đặt ứng dụng Meet mới.

  • Kiểm soát quyền truy cập của Google Meet bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để ngăn người dùng không bị mất quyền truy cập, quản trị viên nên BẬT Google Meet cho tổ chức.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách Duo đang được nâng cấp.

 • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các thay đổi của biểu tượng ứng dụng trong Google Meet và Duo. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, người dùng nên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.

 • Quản trị viên bản Education:

  • Người dùng dưới 18 tuổi: Duo hiện bị hạn chế đối với người dùng dưới 18 tuổi. Quản trị viên không cần thay đổi bất kỳ cài đặt nào để đảm bảo rằng người dùng dưới 18 tuổi sẽ tiếp tục không có quyền truy cập vào các tính năng gọi điện của Duo khi ứng dụng Duo được cập nhật.

  • Người dùng trên 18 tuổi: nếu đã bật Kiểm soát dịch vụ bổ sung của Google, người dùng trên 18 tuổi sẽ có quyền truy cập vào các tính năng gọi điện của Duo khi tên và biểu tượng ứng dụng thay đổi thành Meet.

   • Nếu không muốn người dùng trên 18 tuổi có quyền truy cập vào các tính năng gọi điện của Duo, hãy tắt điều khiển Dịch vụ bổ sung của Google, điều này sẽ ngăn người dùng sử dụng tất cả các Dịch vụ bổ sung không có điều khiển BẬT / TẮT riêng lẻ.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/8/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Cũng khả dụng đối với tất cả người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech