Cập nhật giao diện người dùng đối với công cụ Tìm kiếm Nhật ký Email

Tháng 6 09, 2023


Tính năng mới:

Google đã cập nhật giao diện Tìm kiếm nhật ký email giúp quản trị viên tìm thấy thông tin liên quan nhanh hơn cho dù truy vấn đơn giản hay phức tạp.

Quản trị viên có thể sử dụng thẻ "Tìm kiếm được xác định trước" cho các tìm kiếm cơ bản, chẳng hạn như:

  • Tất cả tin nhắn từ hôm nay, hôm qua hoặc 7 ngày qua.

  • Tin nhắn được gửi hoặc nhận trong miền chính kể từ ngày hôm qua.

Email Log Search tool

Quản trị viên có thể truy cập thẻ “Tìm kiếm tùy chỉnh” nếu cần mở rộng các tham số tìm kiếm. Điều này sẽ cho phép nhập thông tin như ID tin nhắn hoặc IP người gửi vào các trường được xác định trước để tìm kiếm nhanh hơn.

Email Log Search

Bằng cách cho phép quản trị viên tìm và khắc phục sự cố email bị thiếu, xem trạng thái của thư sau khi được gửi và hơn thế nữa, bản cập nhật này giúp quản trị viên luôn cập nhật luồng email trong miền, bất kể quy mô tổ chức như thế nào.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm thư bằng Nhật ký tìm kiếm email. Lưu ý: khi quay lại công cụ Tìm kiếm nhật ký email, quản trị viên sẽ đến thẻ "Tìm kiếm được xác định trước" hoặc "Tìm kiếm tùy chỉnh" dựa trên lần truy cập công cụ trước đó.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động từ người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade, Nonprofits, Frontline Starter và Frontline Standard.

Nguồn: LVtech