Trải nghiệm nâng cao đối với giao diện Google Meet trong Chrome

Tháng 6 10, 2023


Tính năng mới:

Google đang cập nhật trải nghiệm ảnh trong ảnh của Google Meet để trở nên hấp dẫn và giàu tính năng hơn. Trực tiếp từ cửa sổ ảnh trong ảnh, giờ đây người dùng có thể:

  • Giơ tay 

  • Sử dụng trong trò chuyện cuộc họp

  • Bật và tắt phụ đề

  • Thay đổi kích thước chế độ xem ảnh trong ảnh hiệu quả hơn

  • Truy cập bố cục linh hoạt

Trước đây, người dùng chỉ có thể bật/tắt máy ảnh hoặc micrô hoặc rời khỏi cuộc họp từ cửa sổ ảnh trong ảnh. Trải nghiệm mới của Google cung cấp tính linh hoạt cao hơn khi chia sẻ màn hình hoặc điều hướng đến màn hình có liên quan để có trải nghiệm năng động hơn.

Enhanced experience for picture-in-picture for Google Meet in Chrome

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng ảnh trong ảnh với Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech