Cập nhật một số tính năng trong Google Chat và Google Meet

Tháng 5 16, 2022


Trạng thái không hoạt động mới trong Google Chat

Trong Google Chat  trên web và Chat trong Gmail, người dùng sẽ thấy huy hiệu đồng hồ màu cam cho những người dùng gần đây đã hoạt động trong Chat nhưng hiện không hoạt động. Hy vọng điều này giúp người dùng dễ dàng xác định thời điểm tốt nhất để kết nối với đồng nghiệp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các trạng thái khả dụng trong Google Chat.

 

Các thay đổi đối với các kiểm soát Quản lý người tổ chức mặc định trong Google Meet đối với người dùng có tài khoản cá nhân

Cài đặt mặc định cho các kiểm soát Quản lý người tổ chức sẽ thay đổi đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân. Trước đây, các điều khiển Quản lý người tổ chức được BẬT theo mặc định - từ nay trở đi, cài đặt này sẽ TẮT theo mặc định đối với các cuộc họp mới. Không có thay đổi nào đối với khách hàng Google Workspace hoặc người dùng Google Workspace Individual.

Nguồn: LVtech