Chuyển đổi Google Sites cổ điển trước ngày 1/12/2022

Tháng 5 17, 2022


Tóm tắt:

Google đang mở rộng tiến trình đã thông báo trước đó để cung cấp cho khách hàng Google Workspace thêm thời gian để di chuyển từ Google Sites cổ điển sang Google Sites mới. Dòng thời gian mới như sau:

 • Bắt đầu từ ngày 1/12/2022 (trước đó là ngày 1/6/2022): người dùng sẽ không thể chỉnh sửa bất kỳ Google Sites cổ điển nào còn lại trong miền nữa.

 • Bắt đầu từ ngày 1/1/2023 (trước đó là ngày 1/7/2022): các trang web cổ điển sẽ không thể xem được nữa trừ khi chúng được chuyển đổi sang Google Sites mới.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và quyền truy cập vào các chức năng mới của Sites, người dùng cuối và quản trị viên được khuyến khích sử dụng Classic Sites Manager để hoàn tất quá trình di chuyển và chuyển đổi từng Sites cổ điển sang Google Sites mới trước ngày 1/12/2022.

Sau ngày 1/1/2023, Google sẽ thay thế từng Google Sites cổ điển còn lại bằng kho lưu trữ Takeout và sẽ cố gắng chuyển đổi từng Google Sites cổ điển thành Google Sites mới. Xem lại cài đặt miền trước ngày 1/1/2023 để đảm bảo chuyển đổi thành công.

Người dùng sẽ được thông báo sau khi tất cả các trang web trong miền đã được chuyển đổi. Quá trình này có thể mất nhiều tháng cho miền, tùy thuộc vào số lượng và độ phức tạp của các trang web. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể kiểm tra trạng thái trang web trong Classic Sites Manager. Sau khi chuyển đổi, Sites cổ điển sẽ không còn nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên và người dùng của Google Workspace:

 • Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, Google đề xuất các phương pháp tốt nhất sau đây khi di chuyển các trang web:

  • Tạo kho lưu trữ Sites cổ điển bằng chức năng “Tải xuống” hàng loạt trong Classic Sites Manager để có thể tham khảo sau này, nếu cần.

  • Vì cài đặt chia sẻ hoạt động trong Sites mới khác với trong Sites cổ điển, hãy luôn kiểm tra cài đặt chia sẻ sau khi chuyển đổi:

  • Kiểm tra để đảm bảo rằng đang chia sẻ trước khi xuất bản.

  • Kiểm soát xem các cộng tác viên có thể chia sẻ trang web với những người dùng khác hoặc xuất bản trang web trong cài đặt chia sẻ hay không. Theo mặc định, tất cả các trang web được chuyển đổi hiện đã bị vô hiệu hóa cài đặt này.

  • Nếu tùy chọn chia sẻ Sites cổ điển trong miền khác với quyền chia sẻ trên Drive, hãy xác nhận rằng quyền truy cập được cài đặt chính xác cho bất kỳ người dùng nào bên ngoài miền.

 • Lưu ý rằng tiến trình cho quá trình chuyển đổi này khác với người dùng có tài khoản Google cá nhân - hãy xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin. Không có thay đổi nào đối với dòng thời gian dành cho người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech