Cập nhật trải nghiệm biểu tượng cảm xúc trong Google Chat

Tháng 8 20, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, việc thể hiện bản thân chân thực hơn trong Chat đã trở nên dễ dàng hơn. Google sẽ thực hiện các cập nhật sau đối với trải nghiệm biểu tượng cảm xúc trong Chat trên web và thiết bị di động:

 • Bộ biểu tượng cảm xúc được cập nhật lên phiên bản mới nhất (Biểu tượng cảm xúc 13.1), phản ánh bộ biểu tượng cảm xúc mới nhất và các tùy chọn đa dạng

 • Bổ sung tùy chọn phân biệt giới tính cho các biểu tượng cảm xúc có thể thay đổi giới tính

 • Màu da biểu tượng cảm xúc và sở thích giới tính được lưu trên mỗi biểu tượng cảm xúc riêng lẻ

Hai ảnh chụp màn hình cho thấy trải nghiệm chọn biểu tượng cảm xúc trên điện thoại Android: Chọn tùy chọn Thêm phản ứng và danh sách biểu tượng cảm xúc khả dụng sẽ hiển thị để phản ứng với tin nhắn.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng không thể tắt tính năng này.

Thời gian triển khai:

 • Android: 

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/8/2021.

 • Web và iOS:

  • Dự đoán tính năng này sẽ khả dụng cho Google Chat trên web và iOS trong những tuần tới.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech