Cập nhật trải nghiệm biểu tượng cảm xúc trong Google Chat trên web

Tháng 3 03, 2022


Năm ngoái, Google đã cập nhật trải nghiệm biểu tượng cảm xúc trên thiết bị di động. Giờ đây, Google đã mang đến khả năng thể hiện bản thân chân thực hơn trong Chat  trên web. Google đang thực hiện các cập nhật sau cho trải nghiệm biểu tượng cảm xúc:

  • Bộ biểu tượng cảm xúc được cập nhật lên phiên bản mới nhất (Biểu tượng cảm xúc 13.1), phản ánh bộ biểu tượng cảm xúc mới nhất và các tùy chọn đa dạng.

  • Các tùy chọn trung lập về giới tính đối với các biểu tượng cảm xúc có thể thay đổi giới tính đã được thêm vào.

  • Màu da và sở thích giới tính của biểu tượng cảm xúc được lưu trên mỗi biểu tượng cảm xúc riêng lẻ.

Nguồn: LVtech