Tính năng thông minh mới phát hiện dựa trên nội dung và các công cụ phát hiện bảo mật vùng bổ sung

Tháng 3 04, 2022


Tính năng mới:

Google đang thêm hơn 40 trình phát hiện nội dung, giúp mở rộng loại nội dung mà tính năng ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) trong Drive có thể quét và phát hiện.

Công cụ phát hiện thông minh, dựa trên máy học mới để kiểm tra nội dung của tài liệu, chẳng hạn như:

 • Hồ sơ SEC

 • Tóm tắt pháp lý và án lệnh tòa án

 • Chứng từ thuế

 • Hợp đồng

 • Bằng sáng chế

 • Sơ yếu lý lịch

 • Biểu mẫu tài chính

 • Mã nguồn, nhật ký hệ thống, v.v.

Các trình phát hiện học dựa trên máy này được đào tạo trước để tự động phát hiện nội dung nhạy cảm, không yêu cầu quản trị viên thực hiện thêm công việc nào.

Ngoài ra, Google  đã thêm hơn bốn mươi thông số mới cho bảo mật vùng, chẳng hạn như:

 • Mã thông báo xác thực

 • Khóa API

 • Belgium ID 

 • VIN Toàn cầu

 • Germany TIN 

 • India GST và hơn thế nữa.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để có danh sách đầy đủ các công cụ phát hiện được xác định trước để ngăn chặn mất dữ liệu DLP trong Google Drive.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Quản trị viên có thể sử dụng tính năng ngăn chặn mất dữ liệu để tạo và áp dụng các quy tắc nhằm kiểm soát nội dung mà người dùng có thể chia sẻ trong các tệp Google Drive bên ngoài tổ chức, giúp ngăn chặn việc lộ thông tin nhạy cảm ngoài ý muốn.

Những trình phát hiện bổ sung này, cùng với tính năng quét thông minh, giúp bảo mật hơn nữa môi trường và dữ liệu nhạy cảm. Quản trị viên có thể thực thi các chính sách hạn chế chia sẻ ra bên ngoài, áp dụng nhãn phân loại, ngăn tải lên hoặc cảnh báo người dùng dựa trên các trình phát hiện thông minh này.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/2/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade, cũng như các khách hàng Cloud Identity Premium.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits, khách hàng G Suite Basic và Business cũ cũng như khách hàng Cloud Identity Free.

Nguồn: LVtech