Hỗ trợ AppSheet hiện khả dụng thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Workspace

Tháng 3 02, 2022


Khả dụng đối với tất cả khách hàng AppSheet có quyền truy cập người dùng quản trị thông qua Workspace Support. AppSheet Core khả dụng dưới dạng đăng ký trả phí tiện ích bổ sung cho tất cả các phiên bản Google Workspace.

Tììm hiểu thêm tại đây.

 

Nguồn: LVtech