Cập nhật và cải thiện trải nghiệm nhật ký kiểm tra trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 3 26, 2022


Tính năng mới:

Google đang cập nhật giao diện người dùng cho nhật ký kiểm tra trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để cho phép có thông tin chi tiết phong phú hơn và khả năng báo cáo dựa trên truy vấn. Điều này sẽ mang lại trải nghiệm phù hợp với công cụ truy vấn bảo mật và tạo ra trải nghiệm báo cáo thống nhất hơn trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Một số cải tiến sẽ nhận thấy là:

  • Thuộc tính tùy chọn tìm kiếm nâng cao: Google đã giới thiệu trường tìm kiếm mới sẽ giúp quản trị viên nhanh chóng tìm và áp dụng các thuộc tính tìm kiếm. Đối với danh sách lớn hơn (hơn 15 mục), quản trị viên sẽ có thể ghim các thuộc tính thường được sử dụng.

  • Khả năng thực hiện tìm kiếm ở chế độ “bộ lọc” hoặc “trình tạo điều kiện”:

    • Ở chế độ bộ lọc, quản trị viên có thể thêm các cặp thông số và giá trị đơn giản, chẳng hạn như xem các tệp được chia sẻ bên ngoài có dữ liệu nhạy cảm hoặc email bên ngoài có tệp đính kèm, để lọc kết quả tìm kiếm.

    • Trong chế độ trình tạo điều kiện, quản trị viên có thể xem các bộ lọc đã áp dụng trước đó dưới dạng điều kiện với toán tử VÀ / HOẶC để tinh chỉnh thêm kết quả tìm kiếm.

  • Nguồn dữ liệu mới cho công cụ truy vấn: Google đang mở rộng danh sách nguồn dữ liệu lên đến 31 nguồn - xem tại đây để có danh sách đầy đủ các nguồn dữ liệu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Hy vọng trải nghiệm được cập nhật và sắp xếp hợp lý này giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc xác định, phân loại và xử lý các vấn đề bảo mật trong tổ chức mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Ngoài ra, bằng cách cung cấp cho quản trị viên những cách mới để đặt và lọc các thuộc tính tìm kiếm cụ thể cũng như thiết lập các quy tắc báo cáo và hoạt động, điều này sẽ giúp dễ dàng theo dõi những gì đang xảy ra trong tổ chức.

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên sẽ không thể xuất dữ liệu nhật ký kiểm tra sang tệp CSV nữa, giờ chỉ có thể được xuất sang Google Sheets. Ngoài ra, quản trị viên có thể nhận thấy việc đổi tên và hợp nhất các nguồn dữ liệu hiện có trước đây và các thay đổi nhỏ khác về giao diện người dùng. Để có danh sách đầy đủ những gì sẽ thay đổi, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng của G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech