Cắt, sao chép và dán tệp bằng phím tắt trong Google Drive trên Web

Tháng 5 28, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng các phím tắt quen thuộc Ctrl + C (hoặc ⌘ + C trên máy Mac), Ctrl + X và Ctrl + V để sao chép, cắt và dán tệp Google Drive trong trình duyệt Chrome. Điều này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép người dùng sao chép một hoặc nhiều tệp và di chuyển chúng đến các vị trí mới trong Drive và trên nhiều thẻ, với ít lần nhấp hơn.

Ngoài ra, một liên kết đến tệp và tiêu đề của liên kết cũng sẽ được ghi lại khi sao chép tệp, điều này cho phép người dùng dễ dàng dán liên kết vào tài liệu hoặc email.

Để giúp dễ dàng sắp xếp các tệp ở nhiều vị trí mà không nhất thiết phải tạo các tệp trùng lặp, Ctrl + C, Ctrl + Shift + V sẽ tạo phím tắt.

Cuối cùng, người dùng có thể mở tệp hoặc thư mục trong tab mới bằng Ctrl + Enter, để có thể dễ dàng xem nhiều tệp cùng một lúc hoặc sử dụng các thẻ khác nhau để dễ dàng sắp xếp tệp giữa hai vị trí thư mục khác nhau.

Trong video ở trên, người dùng có thể thấy việc mở một thư mục trong thẻ mới, các tệp được di chuyển giữa các thư mục, các phím tắt được tạo, tên tệp và URL được dán vào Google Doc

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/5/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân khi sử dụng Google Chrome.

Nguồn: LVtech