Chặn chia sẻ từ một người dùng khác trong Google Drive

Tháng 7 30, 2021


Tính năng mới:

Như đã thông báo gần đây trên Cloud Blog, Google sẽ thêm khả năng chặn người dùng khác trong Google Drive. Nếu bị chặn, người dùng sẽ không thể chia sẻ bất kỳ mục nào trên Drive và các mục do người dùng sở hữu sẽ không thể được chia sẻ hoặc được hiển thị khi tìm kiếm Google Drive. Ngoài ra, các tập tin sẽ không khả dụng đối với người dùng đã bị chặn, ngay cả khi trước đó đã chia sẻ các mục với họ.

Lưu ý rằng không thể chặn người dùng trong miền của tổ chức và việc chặn người dùng trên Drive cũng sẽ chặn tương tác trên các ứng dụng và dịch vụ khác.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google Drive cho phép cả cá nhân và tổ chức lưu trữ, chia sẻ và cộng tác từ mọi nơi. Khả năng chia sẻ của Drive thúc đẩy năng suất và sự cộng tác, nhưng những kẻ xấu có thể lạm dụng các công cụ nhằm tạo điều kiện cho việc chia sẻ dữ liệu. Đó là lý do tại sao Google đang tạo ra một phương thức để chặn những người dùng khác. Bằng cách sử dụng tính năng này, người dùng có thể:

  • Chặn người dùng khác chia sẻ bất kỳ nội dung nào trong tương lai. Đây có thể là một biện pháp kiểm soát hữu ích, chẳng hạn như nếu một người dùng khác có lịch sử gửi nội dung lạm dụng hoặc spam.

  • Xóa tất cả các tập tin và thư mục hiện hữu được chia sẻ bởi người dùng khác. Đây là một cách dễ dàng để loại bỏ tất cả nội dung spam hoặc lạm dụng được chia sẻ từ một người dùng cụ thể cùng một lúc.

  • Xóa quyền truy cập của người khác vào nội dung, ngay cả khi trước đó đã chia sẻ nội dung đó.

Lưu ý rằng việc chặn người dùng sẽ không chỉ duy trì tính hữu ích của tính năng chia sẻ trên Drive mà quan trọng nhất là bảo vệ sự an toàn của người dùng Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chặn và bỏ chặn người dùng trong Google Drive.

Chặn một cá nhân chia sẻ trong tương lai trong Google Drive

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech