Chế độ tối cho Google Chat trên web

Tháng 9 01, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể bật chế độ tối cho Google Chat trên web (chat.google.com) và Ứng dụng web Google Chat (PWA). Chế độ tối tạo ra trải nghiệm xem tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu bằng cách giảm độ sáng và có khả năng giảm mỏi mắt.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có cài đặt quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: trong chat.google.com hoặc Google Chat PWA, đi đến Cài đặt > Cài đặt chủ đề và chọn “Chế độ tối”.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/8/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech