Giúp người dùng ngăn chặn tiếng vọng trong Google Meet

Tháng 9 03, 2021


Tóm tắt:

Google đang giúp người dùng  dễ dàng xác định và khắc phục khi có tiếng vọng trong các cuộc gọi điện video trên Google Meet. “Tiếng vọng” có thể xảy ra khi hệ thống phản hồi lại âm thanh cho cuộc gọi. Hầu hết thời gian, Meet sẽ điều khiển âm thanh một cách thông minh để loại bỏ tiếng vọng. Tuy nhiên, đôi khi điều này vẫn xảy ra và khiến người khác nghe thấy tiếng vọng từ thiết bị khi nói. Từ trước đến nay, rất khó để người dùng biết được khi nào thiết bị gây ra tiếng vang. Giờ đây, Google sẽ thông báo cho người dùng khi phát hiện thấy tiếng vọng đáng chú ý từ hệ thống mà những người tham gia cuộc gọi khác có thể nghe thấy bằng dấu chấm màu đỏ trên nút tùy chọn khác, cùng với thông báo bằng văn bản. Nhấp vào thông báo sẽ chuyển đến Trung tâm trợ giúp, nơi có thể tìm thấy các bước được đề xuất nhằm giúp ngăn chặn tiếng vọng.

Người dùng có thể thấy hiển thị cảnh báo họ khi gây ra tiếng vọng

Nếu người dùng nhấp vào thông báo để thực hiện các bước khắc phục sự cố có thể giúp giảm tiếng vọng

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách khắc phục sự cố mạng, âm thanh và video Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/8/2021.

Tính khả dụng

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech