Chế độ xem cuộn phim trong Google Slides có thể thu phóng được

Tháng 1 04, 2022


Trong Google Slides, người chỉnh sửa hiện có thể thu gọn hoặc mở rộng chế độ xem cuộn phim theo nhu cầu. Thu phóng chế độ xem cuộn phim sẽ mở rộng chế độ xem trang chiếu hiện tại để tập trung chỉnh sửa. Người dùng có thể mở rộng chế độ xem cuộn phim khi cần xem, điều hướng đến và chỉnh sửa các trang trình bày khác trong bản trình bày hiện tại.

Nguồn: LVtech