Chế độ xem mới trong Google Drive hiển thị hoạt động gần đây ở một nơi

Tháng 10 07, 2023


Tính năng mới:

Google đang triển khai chế độ xem mới trong Google Drive hiển thị tất cả các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý, nhận xét gần đây và phê duyệt tệp để giúp người dùng nhanh chóng xem hoạt động gần đây và thực hiện hành động, tất cả ở cùng một nơi.

Chế độ xem mới này sẽ trở thành một trang độc lập có thể truy cập được từ bảng điều hướng bên trái trong Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Điều hướng đến drive.google.com > nhấp vào “Hoạt động” trong điều hướng bên trái:

   • Nhấp vào “Quản lý quyền truy cập” để thực hiện hành động đối với các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý. Điều này sẽ không xuất hiện nếu yêu cầu truy cập đang chờ xử lý không tồn tại.

   • Nếu được chỉ định các phê duyệt đang chờ xử lý, các nhận xét sẽ xuất hiện trong phần “Phê duyệt”.

    • Nhấp vào “Đánh giá” để thực hiện hành động đối với các phê duyệt đang chờ xử lý.

   • Nếu có hoạt động liên quan đến nhận xét trong 30 ngày qua, người dùng sẽ thấy hiển hiển thị trong phần “Nhận xét”. Nhấp vào “Mở nhận xét” để thực hiện hành động đối với các bình luận đang chờ xử lý.

    • Thông báo nhận xét xuất hiện nếu 1) đăng ký nhận thông báo, 2) tham gia vào chuỗi nhận xét cụ thể hoặc 3) được đề cập trong nhận xét trong tệp đó.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/10/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/10/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech