Chèn hinh ảnh từ Google Search vào Google Slides

Tháng 12 02, 2021


Đây là cách dễ nhất để tìm và chèn hình ảnh vào Google Slides. Không cần phải mở tab mới và tìm kiếm hình ảnh. Tính năng “Khám phá” trong Google Slides cho phép người dùng truy cập vào hàng tỷ hình ảnh trong Google Image Search.

Sau đây là cách tìm và chèn hình ảnh trong Google Slides:

  1. Nhấp vào nút Khám phá từ góc dưới bên phải.
  2. Tìm kiếm theo nhu cầu và sau đó nhấp vào thẻ Hình ảnh
  3. Nhấp vào dấu cộng hoặc chỉ cần kéo hình ảnh vào trang trình bày. Thay đổi kích thước và định vị hình ảnh để vừa với trang trình bày.

Nguồn: LVtech