Tin cập nhật tuần từ 11-17/9/2023

Tháng 9 18, 2023


Chèn liên kết vào ứng dụng Google Trang tính trên thiết bị iOS

Google đang bổ sung khả năng chèn siêu liên kết vào một ô trong ứng dụng Google Trang tính dành cho iOS bằng cách chọn một ô > nhấp vào dấu “+” ở góc trên cùng bên trái > Chèn > Liên kết. Nếu một ô chứa liên kết, người dùng sẽ thấy các tùy chọn để chỉnh sửa hoặc xóa liên kết. | Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân. Truy cập trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với liên kết và dấu trang.

 

 

___________________________________

Tăng cường chống thư rác thông qua việc tự động gắn nhãn cho các thư bị nghi ngờ là thư rác trong Google Voice

Nếu đang sử dụng Google Voice thì người dùng đã quen với cảnh báo người gọi bị nghi ngờ là spam của Google. Google đang mở rộng tính năng này đối tin nhắn SMS trên thiết bị Android và iOS. Người dùng sẽ thấy những nhãn này trong thư và có thể:

  • Xác nhận thư bị nghi ngờ là thư rác, điều này khiến các thư trong tương lai từ số đó sẽ chuyển thẳng vào thư mục thư rác.

  • Đánh dấu thư được gắn nhãn là không phải thư rác, sau đó nhãn bị nghi ngờ là thư rác sẽ không bao giờ được hiển thị đối với số đó nữa.

Khả dụng đối với khách hàng Voice Starter, Standard và Premier cũng như người dùng có tài khoản cá nhân ở Hoa Kỳ. | Triển khai mở rộng kể từ hôm nay đối với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

 

__________________________

Thiệp trang trí sinh nhật cho mọi người

Trong Danh bạ Google và trên nhiều sản phẩm Google Workspace, người dùng sẽ bắt đầu nhận thấy biểu tượng trang trí sinh nhật khi di chuột qua thẻ người dùng của người dùng khác. Thay đổi nhỏ này có thể có tác động lớn đến việc xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với đồng nghiệp và các bên liên quan. Biểu tượng trang trí sinh nhật sẽ được hiển thị vào ngày sinh nhật của người dùng nếu người dùng đã thêm ngày sinh vào hồ sơ Tài khoản Google và đã đặt thông tin này hiển thị với những người khác. | Hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân. | Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về hồ sơ Tài khoản Google và những thông tin mà người khác có thể xem.

 

___________________________

Thêm một đơn vị tổ chức làm thuộc tính trong thư mục bên ngoài

Khi sử dụng Đồng bộ hóa thư mục, giờ đây quản trị viên có thể đặt người dùng từ Azure Active Directory hoặc Active Directory vào một đơn vị tổ chức cụ thể phía Google Workspace. Để thực hiện điều này, quản trị viên cần thêm đơn vị tổ chức làm thuộc tính trong thư mục bên ngoài. Điều này giúp dễ dàng đồng bộ hóa những người dùng sẽ được ánh xạ tới các đơn vị tổ chức khác nhau ở phía Google Workspace. | Tính năng Đồng bộ hóa thư mục được cung cấp dưới dạng phiên bản beta mở cho tất cả khách hàng Google Workspace. | Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập người dùng đồng bộ hóa dựa trên thuộc tính đơn vị tổ chức.

 

Nguồn: LVtech