Thêm Google Groups vào Space trong Google Chat

Tháng 9 20, 2023


Tính năng mới:

Để tiếp tục nỗ lực cải thiện Space trong Google Chat, Google sẽ giới thiệu khả năng cho người quản lý và người dùng Space có quyền quản lý thành viên để thêm Google Groups vào Space. Với bản cập nhật này, thành viên nhóm sẽ tự động được thêm vào không gian và mọi thay đổi đối với tư cách thành viên của nhóm, chẳng hạn như thêm và xóa thành viên, cũng tự động được phản ánh trong Space.

Add Google Groups to spaces in Google Chat

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này thêm Google Group vào Space và liên tục đồng bộ hóa tư cách thành viên từ Group sang Chat, giúp việc quản lý thành viên, đặc biệt là thêm hoặc xóa một số lượng lớn thành viên, dễ dàng hơn nhiều.

Thông tin chi tiết:

 • Tư cách thành viên được cập nhật từ Group thành Chat, nghĩa là những thay đổi về tư cách thành viên trong không gian sẽ không được phản ánh trong danh sách thành viên nhóm.

 • Một số nhóm và thành viên có thể không hiển thị với tất cả thành viên trong không gian vì khả năng hiển thị của thành viên nhóm trong không gian sẽ tôn trọng cài đặt hiển thị thành viên của nhóm được đặt trong Google Groups.

 • Thành viên nhóm có thể là người quản lý Space. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chỉ định ai đó làm người quản lý Space.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Theo mặc định, bất kỳ người quản lý Space hoặc người dùng nào có quyền quản lý thành viên đều có thể thêm nhóm vào Space.

  • Để hạn chế tính năng này để chỉ chủ sở hữu và người quản lý Google Group mới có thể thêm nhóm vào Space, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > trình đơn > Ứng dụng > Google Workspace > Google Chat > chọn “Group trong Chat > Chọn người có thể thêm nhóm vào Space > nhấp vào Lưu. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách hạn chế người có thể thêm Google Groups vào Space.

 • Người dùng cuối:

  • Nếu là người quản lý hoặc có quyền quản lý thành viên, người dùng có thể thêm Google Group làm thành viên bằng cách chọn Space> đi tới cài đặt > nhấp vào Quản lý thành viên > chọn nút “+ Thêm” > nhập tên của nhóm muốn thêm > bấm Thêm.

  • Nếu không thể thêm nhóm vào không gian, có thể quản trị viên đã hạn chế khả năng thêm nhóm đối với chủ sở hữu và người quản lý. Hãy liên hệ với chủ sở hữu và người quản lý của Google Group để thêm nhóm.

  • Người dùng cũng có thể thêm Google Groups khi tạo Space mới. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo Space.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm nhóm vào Space, xóa nhóm khỏi Space, xem nhóm trong Space, v.v...

 • Lập trình viên: Đối với các nhà phát triển đã đăng ký chương trình Workspace Developer Preview, sẽ có thể sửa đổi Ứng dụng trò chuyện để liệt kê các Google Group được thêm vào bằng Chat API.

Thời gian triển khai:

Kiểm soát của quản trị viên:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/9/2023.

Thêm nhóm vào Space:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/11/2023.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech