Chỉ định cách cập nhật từng ứng dụng Android trong Admin console

Tháng 4 23, 2022


Tính năng mới:

Quản trị viên của Google Workspace hiện có thể chỉ định cách ứng dụng Android cập nhật, giúp kiểm soát tốt hơn cách triển khai ứng dụng Android trong nhóm. Cụ thể, quản trị viên có thể chỉ định các ứng dụng được cập nhật ngay lập tức hay bị hoãn lại. Hơn nữa, quản trị viên có thể đặt các chính sách này ở cấp độ nhóm trong tổ chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Trước đây, hành vi mặc định đối với các bản cập nhật ứng dụng trong Google Play được quản lý phụ thuộc vào thiết bị đang được kết nối với mạng Wi-Fi, đang sạc và không được sử dụng tích cực. Hành vi này không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu của khách hàng và quản trị viên cần kiểm soát chi tiết hơn đối với cách ứng dụng được cập nhật.

Với bản cập nhật này, quản trị viên hiện có thể đặt tiêu chí cụ thể cho thời điểm cập nhật ứng dụng Managed Play:

  • Chế độ ưu tiên cao: ứng dụng được cập nhật ngay sau khi nhà phát triển xuất bản phiên bản mới. Lưu ý rằng đối với mức độ ưu tiên cao, các bản cập nhật ứng dụng cũng sẽ vẫn được phát hành khi đáp ứng các tiêu chí cập nhật mặc định.

  • Chế độ hoãn lại: ứng dụng sẽ không được cập nhật tự động trong vòng 90 ngày sau khi phiên bản mới được phát hành. Sau khoảng thời gian 90 ngày này, phiên bản ứng dụng mới khả dụng sẽ tự động được cài đặt khi thiết bị được kết nối với Wi-Fi, đang sạc và ứng dụng không được sử dụng. Lưu ý: người dùng vẫn có thể cập nhật ứng dụng theo cách thủ công thông qua Play Store.

Ngoài ra, Quản trị viên có thể áp dụng các cấu hình này ở cấp Nhóm trong tổ chức, giúp quản trị viên có thể kiểm soát chi tiết hơn nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/4/2022.

Cài đặt đồng tổ chức

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Frontline, G Suite Business và Basic và các khách hàng cao cấp Cloud Identity.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Essentials, Nonprofits và khách hàng Cloud Identity.

Nguồn: LVtech