Một số tin tức cập nhật về Gmail, Google Chat và Google Slides

Tháng 4 25, 2022


Gợi ý ngữ pháp tiếng Nhật cho Gmail

Bây giờ, người dùng sẽ thấy các đề xuất ngữ pháp khi nhập bằng tiếng Nhật trong Gmail. Đề xuất ngữ pháp có thể giúp soạn thảo nhanh hơn và chính xác hơn. Tìm hiểu thêm

=============

Cập nhật cho ID tin nhắn trong nhật ký kiểm tra Google Chat

Nhằm giúp quản trị viên dễ dàng nhanh chóng xác định các tin nhắn duy nhất để thực hiện hành động trong công cụ truy vấn bảo mật và nhật ký kiểm tra cuộc trò chuyện. Trường “Id tin nhắn” bây giờ sẽ chứa ID không gian và ID chủ đề. 

Tính năng này khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Tììm hiểu thêm ở đây

=============

Trả lời thông minh trong Google Slides

Vào năm 2021, Google đã giới thiệu tính năng Trả lời thông minh trong Docs để giúp người dùng tiết kiệm thời gian bằng cách đề xuất phản hồi nhanh cho nhận xét. Giờ đây, Trả lời thông minh trong Google Slides giúp người dùng tiết kiệm thời gian trả lời nhận xét trong trang trình bày bằng cách đề xuất các câu trả lời có liên quan. 

Đề xuất Trả lời thông minh xuất hiện bên dưới hộp trả lời về các chuỗi nhận xét bằng tiếng Anh.

Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech