Chỉ định đặc quyền quản trị viên quản lý thiết bị di động dựa trên đơn vị tổ chức

Tháng 2 20, 2024


Tính năng mới:

Google đang cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát chi tiết hơn về cách ủy quyền quản lý thiết bị di động. Cụ thể, quản trị viên có thể được chỉ định đặc quyền cho các đơn vị tổ chức (OU) cụ thể. Điều này bổ sung thêm một lớp bảo mật khác bằng cách đảm bảo rằng quyền truy cập chỉ nằm trong phạm vi các OU cần thiết. Tính năng này có sẵn dưới dạng beta mở, nghĩa là người dùng có thể sử dụng nó mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

Tạo vai trò tùy chỉnh, có thể gán ở cấp OU.

Chỉ định quyền ở cấp OU

Trải nghiệm mẫu dành cho quản trị viên có quyền cấp OU

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kì: Đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/02/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech